Ten opzichte van haar peers – middelgrote IT dienstverleners – scoort Valid opnieuw hoog in Giarte’s IT Experience Benchmark 2020 (voorheen Outsourcing Performance). Het aantal ‘Superfans’ onder klanten is nog verder toegenomen, van 20% in 2019 naar 27% nu. 

Valid scoort op alle diensten-domeinen hoger of gelijk aan de peer group. Dit geldt ook voor Security Management, het domein waar Valid dit jaar voor het eerst op beoordeeld is. Het aantal ‘Superfans’ is dit jaar verder gestegen naar 27%. Er zijn geen klanten die Valid niet, of absoluut niet, aanbevelen. 

Satisfaction scores Valid

“Het is mooi om te zien dat onze Managed Services-klanten ons op alle fronten een goede score geven, en dat we hierin beter scoren dan onze peers. We groeien in onze rol als Service Integrator en het is geweldig te behoren tot de selecte groep middelgrote Service Providers die op alle vier domeinen wordt gewaardeerd. Ik ben er bijzonder trots op dat onze klanten onze open communicatie, het kennisniveau en de deskundigheid van de Valid collega’s zo goed beoordelen.” Dat zegt Patrick Nijssen, Sales Manager bij Valid.

Valid scoort in de Giarte benchmark vooral hoog op het gebied van klantgerichtheid en competenties. Met name transparantie (‘openness’) en vakkundigheid (‘skills’) worden door klanten erg hoog gewaardeerd. Valid maakt de belofte ‘een service integrator waar je op vertrouwt’ dus echt waar.

Giarte heeft de IT Experience Benchmark op 28 juli gepubliceerd. Kijk hier voor meer informatie over Giarte’s IT Experience Benchmark 2020.

Over de IT Experience 2020 Benchmark

De jaarlijkse IT-benchmark van Giarte is sinds 2002 de ‘Go-To’-gids voor organisaties die op zoek zijn naar informatie over de IT-dienstenmarkt in Nederland. Via deze benchmark beoogt  Giarte de transparantie op de IT-services markt te vergroten en organisaties te helpen de beste partnerships op te bouwen. Bedrijven en instellingen gebruiken de resultaten van de benchmark voor marktoriëntatie- en selectieprocessen, maar ook als inspiratiebron voor het verbeteren van hun relatie met hun IT-dienstverlener(s). De benchmarkresultaten zijn ook van waarde voor service providers die hun dienstverlening willen verbeteren en hun onderscheidend vermogen willen vergroten. Op basis van de benchmarkgegevens delen de analisten van Giarte waardevolle inzichten en bieden zij gericht advies, onder meer door middel van presentaties en workshops.

De jaarlijkse IT-benchmark van Giarte veranderde dit jaar de naam van Outsourcing Performance in IT Experience. De naamswijziging is gedaan vanwege het bredere scala aan zakelijke en op technologie gebaseerde samenwerkingen en partnerships die deel uitmaken van de studie, die nu een breder scala omvat dan alleen traditionele outsourcing. Immers, ook ervaring speelt een cruciale rol in het bereiken van succesvolle, duurzame relaties tussen dienstverleners en uitbestedende organisaties. De IT Experience Benchmark meet de perceptie aan de klantkant onder het senior management, zoals CIO’s en Vendor Managers, en wordt onafhankelijk van serviceproviders uitgevoerd. Alle in aanmerking komende dienstverleners zijn opgenomen in de benchmarkresultaten en krijgen een profiel in IT Experience als ze tien of meer evaluaties ontvangen van verschillende outsourcingorganisaties.