The Digital Enterprise in 3 stappen

Zo’n beetje alles wordt gedigitaliseerd en in data vastgelegd. En alles wordt connected. Daardoor ontstaan ongekende zakelijke mogelijkheden om meer geld te verdienen, als organisatie beter te presteren en klanten extra van dienst te zijn. De toepassing van Internet of Things en Advanced Analytics maakt de mogelijkheden alleen maar groter. Tegelijkertijd is het wel zaak de stormvloed van data onder controle te houden. Immers, het hebben van meer data is niet per definitie beter voor organisaties: je moet er wat mee kunnen doen.De onderneming – ook de uwe – verandert van gedaante. Besluitvorming wordt voor een groot deel geautomatiseerd. Rapportages over het verleden maken plaats voor voorspellende analyses. Op feiten en data gebaseerde beslissingen worden van hoog tot laag in de organisatie genomen, niet langer alleen maar aan de top. De mogelijkheid om onverwachte verbanden te vinden in grote hoeveelheden data leidt tot nieuwe inzichten, tot nieuwe proposities en tot nieuwe klanten.Dit alles is geen toekomstmuziek. Bovenstaande ontwikkelingen zijn volop aan de gang. Het is dan ook zaak nu te onderzoeken hoe uw organisatie op een zakelijk verantwoorde manier gebruik kan maken van de nieuwe mogelijkheden en zich kan transformeren tot een Data-Driven Enterprise.

Trends

Wat speelt er allemaal? Op het gebied van digitalisering is een aantal trends te signaleren:

Volume: steeds meer data

Door de verdergaande digitalisering neemt de hoeveelheid data sterk toe. Vonden we een paar jaar geleden Terabytes een onvoorstelbare hoeveelheid, tegenwoordig denken we al in Zettabytes[1]. Internet of Things versnelt de groei.

Variety: grotere variëteit aan datatypen

Het gaat allang niet meer alleen om gestructureerde (transactie)data. Ongestructureerde data, zoals video, gespreksopnamen, social media posts, e-mailberichten: ze moeten allemaal worden vastgelegd, in back-up gezet en gebruikt voor analyses.

Velocity: versnelling van de verwerking

We gaan toe naar de real-time enterprise, waarin transacties en informatie zeer snel door complete bedrijfsketens stromen. De bestelling op de website nu wordt binnen seconden ergens in een pakhuis gereed gemaakt voor verzending. Nog voor de klant op ‘enter’ heeft geklikt, zijn de financiële risico’s al doorgerekend en in het aanbod verwerkt.

Het einde van het datawarehouse

De traditionele aanpak van Business Intelligence (BI) is ingehaald door de technologie en door de eisen van de markt. In die traditionele aanpak werd eerst een informatieanalyse gemaakt, vervolgens op basis van een uitgebreid en vast omkaderd pakket van eisen en wensen een datawarehouse gebouwd en daar uiteindelijk de BI-tools op losgelaten. Veranderde de vraagstelling, dan begon het hele proces opnieuw. En veranderde het applicatielandschap, dan moest de integratie met het datawarehouse worden aangepast. Dit is een tijd, geld en energievergende aanpak die niet meer tegemoet komt aan de behoeften van bedrijven aan snelheid, flexibiliteit en schaal. Bovendien staat de traditionele BI-aanpak de ongezochte vondsten in de weg. Het is als het vinden van zelf-verstopte paaseieren: je krijgt terug wat je erin stopt, terwijl de meeste waarde juist komt uit de onverwachte verbanden en inzichten.

Het is dan ook effectiever om alle mogelijke data, ook van buiten de organisatie, op een grote hoop te gooien en op het ontstane big datalake analyses uit te voeren (Advanced Analytics). Het mag dan niet uitmaken met welke tools dat gebeurt. Bedrijven hebben nu eenmaal veel geïnvesteerd in legacy BI-tools en die zijn doorgaans prima bruikbaar als interface naar de data.

Doorbraaktechnologie

Het feit dat Advanced Analytics nu zo’n hoge vlucht neemt, is te danken aan innovaties die met elkaar de stukjes van de puzzel op hun plaats doen vallen. Doorbraaktechnologie voor het verwerken, correleren en presenteren van grote hoeveelheden data, zoals Hadoop, MapReduce en de statistische verwerking en grafische weergave met R, opent nieuwe mogelijkheden, analoog aan cloud computing voor opslag en verwerking van data.

Niet zo …. Maar zo!
Terugkijken Voorspellen
Meerjarenplannen Real-time enterprise
Beperkt, in silo’s verstopt aanbod van data Data overal en voor iedereen
De kosten van data De waarde van data
Hiërarchische, gefragmenteerde organisatie Iedereen empowered
Legacy-systemen Open toegang middels API’s
Datawarehouse Datalake
Volop kansen, ook voor uw organisatie

Een bedrijfsvoering, gebaseerd op door data gedreven beslissingen, biedt nieuwe kansen op vele domeinen: productie, risicomanagement, planning van mensen en middelen, HRM…. Alle bedrijfsfuncties worden geraakt. Het onderscheid tussen offline en online verdwijnt. Klanten worden steeds beter gekend en langs alle communicatiekanalen gevolgd in hun customer journey: van web naar contact met een call center agent, in de winkel voor de kassa en in hun ervaringen met het gebruik van het aangeschafte product of de dienst. Daardoor is het makkelijk hun voorkeuren te kennen en te voorspellen wanneer ze belangstelling hebben in een nieuw of ander aanbod en in de aard daarvan. Slimme analyses maken het mogelijk nieuwe klantgroepen te vinden en nieuwe proposities te ontwikkelen. De effectiviteit van marketingcampagnes is real-time te volgen; testen en bijsturen wordt een continu proces. Dit alles leidt tot snellere conversie, grotere opbrengsten, beter inzicht in klantgroepen en klantwaarde. Doordat organisaties korter op de bal spelen, kunnen zij hun klant beter en sneller van dienst zijn, bouwen zij langere en diepere klantrelaties en voelt de klant zich gewaardeerd en geholpen.

Het mag duidelijk zijn dat veel organisaties zich in toenemende mate digitaliseren. Dit brengt met zich mee dat hele bedrijfstakken van gedaante veranderen. Wie nu nog wacht met het invoeren van data-gedreven processen, is straks te laat!

Meer over de data-driven enterprise bij HPE

Wilt u ook zo'n tekst?

Praktische benadering: in 3 stappen naar een Data-Driven Enterprise

Digitalisering is niet langer een aangelegenheid uitsluitend voor IT. Het raakt de bedrijfscontinuïteit, en is daarmee een vraagstuk geworden voor topmanagement en IT samen. In defensieve zin: ‘Hoe houden we grip op de data en dus de kosten?’ Maar ook in offensieve zin: ‘Hoe kunnen we data inzetten om nieuwe strategieën te realiseren en te verfijnen?’. In feite is de realisering van de Data Driven Enterprise niet zozeer een eindig project als wel een doorlopend proces. Om de speurtocht naar de mogelijkheden van data te borgen, zetten we samen met u Datalabs op, waarin op continue basis worden ideeën ontwikkeld over mogelijkheden en toepassingen, experimenten uitgevoerd met data en technologie, hypotheses getoetst op haalbaarheid en haalbare toepassingen gerealiseerd.

Datalake

Het doel is een data-infrastructuur die ervoor zorgt dat u toegang heeft tot alle benodigde data en deze op een geavanceerde manier kunt analyseren, anders dan de in traditionele business Intelligence (BI) gangbare praktijk. Technologieën zoals HPE Idol en HPE Vertica maken Advanced Analytics tot realiteit. Kortgezegd maken deze platforms het mogelijk data te benaderen en de informatie te begrijpen. Ze vormen als het ware een tussenlaag tussen de databronnen en de gebruikersinterface. Databronnen worden eenvoudig toegevoegd, en andere analysevragen gemakkelijk doorgevoerd, zonder dat de gehele data-infrastructuur elke keer opnieuw moet worden ingeregeld. Het zogeheten datalake, een grote poel van data uit diverse bronnen binnen en buiten de organisatie, staat centraal. Voor het verwerken van de data, het voorbereiden voor, en het aanbieden aan analysetools zet HPE twee technologieën in. Het Vertica platform is bij uitstek geschikt voor het verwerken van enorme hoeveelheden (semi) gestructureerde data, bijvoorbeeld afkomstig uit Internet of Things-omgevingen. HPE Idol maakt het mogelijk grote hoeveelheden ongestructureerde data te analyseren, bijvoorbeeld uit social media berichten of call center gesprekken. In de zogeheten ‘Flexzone’ komen beide werelden van gestructureerde en ongestructureerde data, van feiten en emoties, bij elkaar. Beide platforms bieden een ongekende schaalgrootte en verwerkingssnelheid.

Haven on Demand

Bijzonder is dat HPE de rekenkracht en analysemogelijkheden van Idol ook vanuit de cloud beschikbaar stelt. In Haven on Demand kunt u kennismaken met de brute kracht van Idol en pay-as-you-go analyses uitvoeren. Dat maakt dat dit platform ook voor projecten of kleinere organisaties kan worden ingezet. Software-implementatie is niet nodig. Advanced Analytics is daarmee binnen het bereik gekomen van elke organisatie, klein of groot, bijvoorbeeld om een 3600 beeld van de klant te krijgen. Idol en Vertica ziijn volledig open, dat wil zeggen dat de platforms met alle mogelijke BI-tools kunnen worden benaderd voor verdere analyse en rapportage. De inzet van deze hoogwaardige technologie maakt informatiebeleid effectiever en eenvoudiger, terwijl de bestaande investeringen beschermd blijven.

Stap 1: Breng de waarde van uw data in kaart

Het aanmaken, opslaan, bewaren en weer toegankelijk maken van data vormen met elkaar een aanzienlijke kostenpost. Data vertegenwoordigen daarmee een waarde. Die waarde kan aanzienlijk worden verhoogd met moderne analysetechnieken waarmee onverwachte verbanden kunnen worden gelegd. Daarbij worden zo mogelijk ook databronnen van buiten de organisatie betrokken, zoals social media. Steeds meer organisaties verdienen geld met de inzichten die ze opdoen door historische data te analyseren en te verrijken. En er bestaan al marktplaatsen waar bedrijven hun data kunnen verhandelen. De waarde van de data is naast de gemaakte kosten ook afhankelijk van de bedrijfsstrategie. Wat wilt u bereiken met uw organisatie? Die vraag bepaalt welke data nodig zijn. Wat heeft u al en wat moet u nog in huis halen? Houd rekening met de innovaties die op korte termijn van invloed kunnen zijn op die strategie. Immers, zaken die nu nog onmogelijk lijken, kunnen morgen opeens gemakkelijk te realiseren zijn omdat de ontwikkelingen in Big Data, Internet Of Things en Artificial Intelligence zo snel gaan.

Stap 2: Bouw een robuuste, schaalbare infrastructuur

In stap 1 heeft u in kaart gebracht hoe uw informatiemanagement eruit moet zien om uw missie en strategie te ondersteunen en te versterken. In stap 2 wordt we de benodigde data-infrastructuur gerealiseerd en uw datahuishouding op orde gebracht. Door de toenemende groei in volume en complexiteit van data worstelen organisaties met het vraagstuk hoe zij de omgang met data zo kosteneffectief en efficiënt mogelijk kunnen opzetten. Meer van hetzelfde is geen oplossing meer, het moet anders. Dat vraagt om Data Governance-processen: welke data kunnen of moeten direct worden vernietigd, wie mag waar bij? Hoe vaak en waar komen dezelfde files voor in de bedrijfssystemen? De antwoorden verschillen per organisatie en per bedrijfstak. Informatie Management en Data Governance dienen de business behoefte te ondersteunen.

Stap 3: Snel resultaten door middel van Advanced Analytics

In stap 1 heeft u een visie op informatie en data ontwikkeld en in stap 2 is de benodigde infrastructuur gebouwd en zijn de technologieën geïmplementeerd. In stap 3 gaat u oogsten. U kunt de waarde van uw data vergroter en verder exploiteren. Nieuwe samenwerkingsverbanden met partners of externe dataleveranciers stellen u in staat voordeel uit extra databronnen te halen. Met Advanced Analytics kunt u vervolgens nieuwe verbanden zien waardoor u kosten kunt besparen of nieuwe opbrengsten realiseren. De nieuwe inzichten worden geoperationaliseerd in de bedrijfsfuncties. Dat kan bijvoorbeeld gaan om verbetering van productieprocessen, sales, HRM, marketing of risk management. De business heeft nu alle ruimte om op basis van informatie te groeien en nieuwe initiatieven te ontplooien. Waardemaximalisatie in optima forma!

5 TAKE-AWAYS

  1. Alles wordt data. Organiseren moet, anders kom je in de problemen, zowel qua kosten als beheer. Daar bespaart de organisatie uiteindelijk geld mee.
  2. Data hebben waarde. Die waarde kan enorm worden vergroot.
  3. Een schaalbare, flexibele data-infrastructuur levert geld op.
  4. Big Data en Internet of Things breken door. Advanced Analytics opent ongekende mogelijkheden.
  5. Big Data Analytics is niet voorbehouden aan grote bedrijven. Ook kleinere organisaties kunnen grote voordelen behalen met de Haven on Demand cloud.

 

Meer over de data-driven nterprise

CASES

Facebook doorbreekt de grenzen aan de groei

Facebook (begin 2016 1,65 miljard actieve gebruikers) heeft de grootste database ter wereld, (500 pettabyte) die bovendien sterk groeit. Om gebruikers en adverteerders goed van dienst te zijn, is een razendsnelle verwerking van zoekopdrachten en matches noodzakelijk. Facebook had grote moeite om met de zelf gebouwde Big Data technologie het tempo van de snelle groei bij te houden. Om die reden is Facebook overgestapt op HPE Vertica. Het snelheids- en schaalprobleem is daarmee opgelost. De advertentie-inkomsten zijn daarna in een jaar met 65% toegenomen.

Philips houdt MRI scanners preventief gezond

Philips Healthcare heeft wereldwijd tienduizenden MRI-scanners geleverd. Dit zijn kostbare en uiterst complexe apparaten. Uitval brengt de planning van het ziekenhuis in gevaar. Patiënten zijn daarvan de dupe. Om de bedrijfszekerheid van de systemen te verhogen, wilde Philips toe naar preventief onderhoud. Door de werking van alle componenten van alle scanners in real-time te monitoren en te correleren, kan worden voorspeld wanneer storingen gaan optreden, zodat preventief kan worden ingegrepen. Om de grote datavloed te kunnen verwerken en te correleren, is op basis van HPE Vertica een datalake gerealiseerd voor analyse, besluitvorming en automatisering van de onderhoudsworkflow.

Ministerie verbetert burgerparticipatie

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wilde in het kader van een participatieproject onderzoeken of het mogelijk is om opinies en opvattingen rondom grote infrastructurele projecten in kaart te brengen en te integreren met bij het ministerie binnenkomende correspondentie over de projecten. Immers, niet iedereen neemt de moeite een e-mail of brief te schrijven dan wel in te spreken. Mensen uiten zich in toenemende mate via social media; die zouden dan ook betrokken moeten worden bij de beeldvorming. Met behulp van HPE Idol is een proef gedaan met sentimentanalyse op social media en in ingediende stukken. Dit leidde tot interessante bevindingen, onder meer over de uitdaging om zeer uiteenlopende schrijfstijlen en woordkeuzes zodanig te normaliseren dat betekenisvolle conclusies kunnen worden getrokken.

Ongediertebestrijding op maat

Uit zorg voor het milieu doet chemieconcern BASF er alles aan om te waarborgen dat haar pesticiden in de juiste hoeveelheden en op de juiste manieren worden gebruikt. BASF geeft landbouwers daartoe advies over de beste bestrijding van het door hen in de gewassen aangetroffen ongedierte. Daartoe sturen ze foto’s van de schadelijke insecten of knaagdieren naar BASF. Deze foto’s werden door specialisten geanalyseerd voor het vaststellen van de beste bestrijdingsmaatregelen. Dit was een tijdrovend en arbeidsintensief proces. Met beeldherkenningsfunctionaliteit in HPE Idol is dit proces geautomatiseerd. Bovendien is de analyse uitgebreid met informatie over het weer en de bodemgesteldheid op de locatie van de landbouwer om het bestrijdingsadvies nog verder aan te scherpen.

Ministerie vindt onverwachte correlaties tussen weer en verkeer

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wilde de hypothese toetsen dat automobilisten bij slecht weer hun snelheid matigen en voorzichtiger gaan rijden. Trajectdata over verkeersstromen, -volumes en gereden snelheden op de A13 bij Delft werden gecombineerd met gedetailleerde data over de weersomstandigheden ter plaatse en in HPE Vertica geanalyseerd. De hypothese bleek voor een deel niet te kloppen: op sommige plaatsen in het traject voerden automobilisten in de regen hun snelheid juist op.